Dobrodošli na prezentaciju OD "Termico" Šimanovci

     
  

 

f

Uputstvo za montažu kotlova
TTKk i TTKs
Download PDF 247 kb

 

 

Uputstvo za montažu kotlova
TEK i TEKs
Download PDF 306 kb


Naši kotlovi su rasporedjeni u tri grupe kotlova i to:

 1. Kotlovi na električnu energiju TEK i TEKs   >>>> opis

 2. Kotlovi sa kosim ložištem TTKK i TTKKs   >>>> opis

 3. Kotlovi sa ravnim ložištem TTKU i TTKUs   >>>> opis

 4. Kotlovi na pelete >>>> opis

 5. Kotlovi na biomasu  >>>> opis

 

TEK - TEKs

Toplovodni električni kotlovi „Klasik“ i „Specijal“ namenjeni su za centralno grejanje stanova, poslovnih prostorija i individualnih zgrada. Kotlovi su malih dimenzija i izuzetno privlačnog oblika što ih čini izuzetnim za smeštaj u bilo kom delu stana. Posebnu pogodnost predstavlja kotao tipa „Specijal“ koji je u stvari mini kotlarnica (ima u sebi pumpu, ekspanzioni sud, sigurnosni ventil, ventile, termomanometar) koji je vrlo jednostavan za priključivanje na mrežu.

Glavne karakteristike:

 • Svaki grejač ima svoj kontaktor
 • Pojedinačno uključivanje i isključivanje grejača
 • Daljinsko upravljanje sobnim termostatom
 • Ušteda energije
 • Rad sa minimalnom snagom
 • Posedovanje automatskog ozračnog lončeta
 • Potopljeni grejači
 • Posedovanje automatskog osigurača povezanog sa pumpom
 • Bezbedan rad
 • Jednostavno rukovanje
Estetski uradjena oplata sa ugradjenim termometrom za kontrolu temperature vode u kotlu i visokokvalitetna izolacija sprečavaju gubitak toplote i omogućavaju najbolji toplovodni učinak.

Tabela toplovodnog električnog kotla TEK

MODEL
KOTLA
SNAGA GREJNE
GRUPE
NAPOJNI
VOD
OSIGURAČ ZAPREMINA DIMENZIJE PRIKLJUČAK
kW kW mm A litara B H L col
TEK-6 6 1 x 6 5 x 1.5 3 x 10 6 230 720 270 1
TEK-9 9 2 x 4.5 5 x 2.5 3 x 16 12 230 720 270 1
TEK-12 12 2 x 6 5 x 2.5 3 x 20 12 230 720 270 1
TEK-18 18 3 x 6 5 x 4 3 x 35 24 190 630 590 1 1/2
TEK-24 24 4 x 6 5 x 6 3 x 35 24 190 630 590 1 1/2
TEK-30 30 5 x 6 5 x 10 3 x 50 48 300 680 600 1 1/2
TEK-36 36 6 x 6 5 x 10 3 x 50 48 300 680 600 1 1/2
TEK-42 42 7 x 6 5 x 16 3 x 63 48 300 680 600 1 1/2
TEK-46 48 8 x 6 5 x 25 3 x 80 48 300 680 600 1 1/2

Tabela toplovodnog električnog kotla Specijal TEKs

MODEL
KOTLA
SNAGA GREJNE
GRUPE
NAPOJNI
VOD
OSIGURAČ ZAPREMINA DIMENZIJE PRIKLJUČAK
kW kW mm A litara B H L col
TEKs-6 6 1 x 6 5 x 1.5 3 x 10 6 360 750 360 1
TEKs-9 9 2 x 4.5 5 x 2.5 3 x 16 12 360 750 360 1
TEKs-12 12 2 x 6 5 x 2.5 3 x 20 12 360 750 360 1
TEKs-18 18 3 x 6 5 x 4 3 x 35 24 410 700 650 1 1/2
TEKs-24 24 4 x 6 5 x 6 3 x 35 24 410 700 650 1 1/2

 

TTKU  TTKUs

Kotlovi tipa TTKU i TTKUs su razvijeni na osnovu dužih ispitivanja pri konstruisanju i proizvodnji kotlova. Velika prednost ovih kotlova je što mogu da koriste sve vrste energenata: čvrsto gorivo, lož ulje, prirodni gas i električnu energiju. Stepen iskorišćenosti kotlova se kreće od 75% kod kotlova sa dvostrukom promajom TTKU, do 89% kod kotlova sa trostrukom promajom TTKUs. Ložište kotla je prilagodjeno tako da se kod korišćenja bilo koje vrste goriva postiže potpuno sagorevanje, odlična razmena toplote i minimalni gubici u dimnim gasovima. Za regulaciju režima rada kod loženja gasovitim, tečnim gorivom i električnom energijom služi automatika koja je smeštena u posebnu komandnu tablu.

Estetski uradjena oplata i visokokvalitetna izolacija sprečavaju gubitak toplote i omogućavaju najbolji toplovodni učinak.Garancija kotlova je pet godina osim elektro opreme za koju je garancija jedna godina.

MODEL
KOTLA 

SNAGA kW

ZAPREMINA
KAZANA
litara
TEŽINA
KOTLA
kg
DIMENZIJE E
mm
F
col
LOŽ
ULJE
GAS MRKI
UGALJ
ELEK
ENERG
B H L L1 A C D
TTKU-24 30 30 24 24  70 175  600 1180 860 930 690 150 180 168 1 1/2
TTKU-30 37.5 37.5 30 24  80 200 650 1230 910 980 740 150 180 168 1 1/2
TTKU-40 50 50 40 24  95 225 650 1280 980 1050 790 150 180 168 1 1/2
TTKU-50 62.5 62.5 50 24  110 245 760 1280 980 1050 790 150 180 168 1 1/2
TTKU-60 75 75 60 24  125 280  800 1420 980 1050 930 150 180 168 1 1/2
TTKU-80 96 96 80 24  165 340 870 1450 1040 1110 960 150 180 168 1 1/2
TTKU-100 125 125 100 24  225 420 930 1560 1140 1210 1070 170 180 220 NO65
TTKU-150 180 180 150 24  300 550 1030 1850 1230 1280 1360 170 180 220 NO65
TTKU-200 230 230 200 24 380 670 1130 1950 1310 1360 1490 170 180 220 NO65

 

TTKK  TTKKs

Višegodišnje iskustvo u proizvodnji kotlova dovelo je do konstruisanja kotlova tipa TTKK i TTKKs. Kotlovi su predviždjeni prvenstveno za čvrsto gorivo, a kao alternativu koriste tečno i gasovito gorivo. Po želji kupca takodje ugradjujmo i električne grejače.

Kotlovi su uradjeni od čelika debljine 4mm što im omogućava veoma dug vek trajanja. Stepen iskorišćenosti kotlova se kreće od 75% kod kotlova sa dvostrukom promajom TTKK do 89% kod kotlova sa trostrukom promajom TTKKs. Ložište kotla je prilagodjeno tako da se kod korišćenja bilo koje vrste goriva postiže potpuno sagorevanje, odlična razmena toplote i minimalni gubici u dimnim gasovima. Na donja vrata kotla se montiraju gorionici na laka lož ulja i na prirodni gas. Estetski uradjena oplata, sa ugradjenim termometrom za kontrolu temperature vode u kotlu i visokokvalitetna izolacija sprečavaju gubitak toplote i omogućavaju najbolji toplovodni učinak. Garancija kotlova je pet godina.

MODEL
KOTLA

SNAGA kW

ZAPREMINA
KAZANA
litara
TEŽINA
KOTLA
kg
DIMENZIJE E
mm
F
col
LOŽ
ULJE
GAS MRKI
UGALJ
B H L L1 A C D

TTKk-16

20 20 16 35 130 480 850 820 920 640 150 180 133 1
TTKk-20 25 25 20 40 150 510 880 820 920 660 150 180 160 5/4
TTKk-24 30 30 24 45 170 550 910 860 960 720 150 180 160 5/4
TTKk-30 37.5 37.5 30 50 190 600 960 910 1010 760 150 180 160 5/4
TTKk-40 50 50 40 60 210 600 1010 980 1080 800 150 180 160 5/4
TTKk-50 62.5 62.5 50 70 240 710 1010 980 1080 800 150 180 160 5/4
TTKk-60 75 75 60 80 270 750 1150 980 1080 930 150 180 160 6/4
TTKk-80 96 96 80 100 320 820 1180 1040 1140 960 150 180 160 6/4
TTKk-100 125 125 100 130 400 880 1290 1140 1240 1070 170 180 200 NO65
TTKk-150 180 180 150 200 530 980 1600 1230 1330 1360 170 180 200 NO65

KOTLOVI NA PELETE

Toplotna moć 3 kg peleta je u potpunosti ista u poređenju sa toplotnom moći 1 litra nafte ili 0,9 litara propan-butan gasa, s tim što je cena peleta 2 do 3 puta niža. Prilikom sagorevanja stvara se vrlo mala količina pepela kao rezultat veoma velikog stepena iskorišćenja, koji iznosi do 94,7 %.

 


KOTLOVI NA BIOMASU

Kada se govori o biomasi kao obnovljivom gorivu, podrazumeva se materija sačinjena od biljne mase u vidu proizvoda, nusproizvoda, otpada ili ostataka te biljne mase. U čvrstu biomasu ubrajaju se ostaci ratarske proizvodnje, ostaci rezidbe iz voćarstva i vinogradarstva, ostaci šumarstva, biljna masa brzorastućih biljaka – u engleskom govornom području poznate pod nazivom Short Rotation Coppice (SRC), a pre svega brzorastućih šuma, deo selektovanog komunalnog otpada, ostaci iz drvoprerađivačke industrije, ostaci primarne i sekundarne prerade poljoprivrednih proizvoda i drugo.

Vojvodina raspolaže relativno velikim potencijalima biomase, koja nastaje kao “višak” u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji. Ukupna produkcija biomase od jednogodišnjih poljoprivrednih kultura se u Srbiji kreće preko 12,5 miliona tona godišnje. Potencijali proizvedene biomase nekih “važnijih” kultura, njeni toplotni potencijali i mogućnost uštede tečnih goriva su prikazani u tabeli:

TABELA VOVJODINA

 

   
     

"TERMICO" O.D.
Dečka 37, 22310 Šimanovci
Srbija

telefon - telefaks
+381 (0)22 481 980
kontakt@termico4.rs